Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Dejo Shanghai Furniture and Construction co., ltd.

Add new Company

DEJO.CO.TH

Dejo Shanghai Furniture and Construction co., ltd.
Dejo Shanghai Furniture and Construction co., ltd. บริษัทฯ ได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 มีความชำนาญในด้านของการตกแต่ง ภายใน เราภูมิใจที่เป็นหนึ่งในหลายผู้รับเหมาของช่างเซี่ยงไฮ้ผู้ซึ่งมีความรู้-ความชำนาญ เกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ ผมได้เน้นย้ำกับพนักงานทุกคนให้ซื่อสัตย์กับงานและรับผิดชอบกับลูกค้า "เราจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าของเราต้องพบกับปัญหาต่างๆ เพียงลำพังใน ระหว่าง การดำเนินการ หรือภายหลังที่แล้วเสร็จ" เพื่อสร้างความมั่นใจ และพึงพอใจให้กับลูกค้า ท้ายสุด เราปรารถนาที่จะเป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของงานท่าน ในโครงการต่างๆ เราหวังว่าท่านจะกรุณาพิจารณาบริษัทฯ ในการประมูลงานของท่านในอนาคต คุณชุณห์ ชุณหวชิร กรรมการผู้จัดการ
Contact: No Contact For Dejo Shanghai Furniture and Construction co., ltd.
Address: No Address For Dejo Shanghai Furniture and Construction co., ltd.
Page Rank : 1
DEJO.CO.TH
Map: Map Last modified:
2007-11-07 10:43:07
Page hits : 3138

Relate Company

Domain Name: DSICORP.CO.TH
Domain Description:      DSI Corporation Co.,Ltd.     
Hits: 2141
Domain Name: ANBS.CO.TH
Domain Description:      Asia Net Building Services     
Hits: 2314
Domain Name: http://www.qminvent.com
Domain Description:      QM INVENT CO.,LTD.     
Hits: 1060
Domain Name: DOW.CO.TH
Domain Description:      Dow Pacific ( Thailand ) Ltd.     
Hits: 2393
Domain Name: CHAIPRASIT.CO.TH
Domain Description:      Chai Prasit Products Co., Ltd.     
Hits: 2229
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]